Organisatie

Kernbestuur

  • Voorzitter: Elke Verhoeven, mama van Hannelore (1e middelbaar) en Charlotte (5e leerjaar)
  • Penningmeester: Steven Cuyvers, papa van Maxim (2e leerjaar) en Estée (2e kleuterklas)
  • Secretaris: Stephanie Vervoort, mama van Laura (3de leerjaar), Sarah (1ste leerjaar) en Simon (2e kleuterklas)


Onze doelstellingen

Ondersteunen en uitdragen van het pedagogisch project van onze school

  • ​Vele ouders wensen echt betrokken en geïnformeerd te worden over hoe de school doelstellingen concreet omzet in lessen, projecten en initiatieven voor onze kinderen.

Brugfunctie tussen ouders, leerkrachten en directie

  • Door ouders de juiste weg te wijzen bij vragen en/of opmerkingen en deze over te brengen naar de directie en/of leerkrachten.

  • Door mogelijke probleemsituaties proactief te benaderen en samen op zoek te gaan naar een constructieve oplossing.

Activiteiten voor jong en oud

  • Het is voor ouders en kinderen goed en plezant om in het dorp van de school projecten op poten te zetten, dingen te organiseren en mensen samen te brengen als één grote Boemerang-familie.

Fondsenwerving

  • ​We proberen uiteraard ook centjes te verzamelen als extra ondersteuning voor de werking en uitrusting van de school. Op die manier kunnen we de leerkrachten en onze kinderen een extra duwtje in de rug geven.

Werkgroepen

Jaarlijks organiseert het oudercomité een aantal terugkerende activiteiten. Omwille van corona zullen deze er dit jaar een beetje anders uitzien. Toch hebben we hierbij ook dit jaar weer heel wat helpende handen nodig. Per activiteit worden daarom werkgroepen samengesteld, die de uitwerking van de activiteiten op zich nemen.
Wie mee zijn schouders onder een activiteit wil zetten, is steeds welkom. Geef ons een seintje!