Afwezig

Ben je ziek? Wat nu?

  • Kleuterschool

Verwittig meteen de school dat je kind afwezig zal zijn.

Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten.

Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs zit gelden dezelfde regels van het lager onderwijs.

  • Lager onderwijs

Verwittig meteen de school dat je kind afwezig zal zijn en bezorg de school:

a) een briefje ondertekend + gedateerd door de ouder

- maximum 4 x per schooljaar
- voorziene briefjes gebruiken

b) een medisch attest

- als ouders 4 x in een schooljaar zelf een verklaring hebben ingediend - bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen

Er worden geen goedkeuringen gegeven voor vroegtijdig vertrek op vakantie. Alle inkomende attesten hiervoor worden als onwettig gezien en niet aanvaard.